สินค้า>>ทั้งหมด>>น้ำตาลเคลือบคาราเมล
น้ำตาลเคลือบคาราเมล
รหัสสินค้า : 744710040944       
รับรองฮาลาลถึง : 02/04/2021
ชื่อแบรนด์ : มิตรผล
บริษัท : บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
ที่อยู่ 99 หมู่ 1 ถนน บัวขาว-โพนทอง สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110
เบอร์โทร : 081-2600525
เบอร์โทรสาร : 043-134107
น้ำตาลเคลือบคาราเมล
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
Unrefined Cane Sugar ตรา มิตรผล
กอท.ฮล. 744710090461
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
คอร์ส เกรน ชูการ์
กอท.ฮล. 744710100262
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021
น้ำตาลทรายขาวธรรมดา
กอท.ฮล. 744710020944
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021
น้ำตาลทรายดิบ
กอท.ฮล. 744710030944
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ