สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
รหัสสินค้า : 99C0811990755       
รับรองฮาลาลถึง : 09/01/2021
ชื่อแบรนด์ : SYNERGY
บริษัท : บริษัท ซินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 888/22-23 หมู่ 9 ซอยรุ่งเจริญ ถนนลียบคลองสุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 02-1816710 -4, 094-6192262
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
5BX-90527 PINEAPPLE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813670158
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
5SX-86963 GREEN TEA FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813500157
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
5SX-80343  BAVARIAN CREAM FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812580156
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
NON-13094 NONANOIC ACID NATURAL [08.029]          PH
กอท.ฮล. 99C0814600862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2019
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021