สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING "SYNERGY, UK" BRAND
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING "SYNERGY, UK" BRAND
รหัสสินค้า : 99C0811990755       
รับรองฮาลาลถึง : 09/01/2021
ชื่อแบรนด์ : SYNERGY
บริษัท : บริษัท ซินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 888/22-23 หมู่ 9 ซอยรุ่งเจริญ ถนนลียบคลองสุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 02-1816710 -4, 094-6192262
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
5SX-80047 BERGAMOT OIL FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812570156
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
YEA-14071 SAVORY FLAVOURINGRD14-52A
กอท.ฮล. 99C0813110156
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
2SP-72509 COCONUT FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810010155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
5SX-80633 MANGO FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810870155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2019
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021