สินค้า>>บริโภค>>5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
รหัสสินค้า : 99C0811990755       
รับรองฮาลาลถึง : 02/01/2019
ชื่อแบรนด์ : SYNERGY, UK
บริษัท : บริษัท ซินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 888/22-23 หมู่ 9 ซอยรุ่งเจริญ ถนนลียบคลองสุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 02-1816710 -4, 094-6192262
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-71376 VANILLA FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811270155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-83025 SHRIMP FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810990155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
YEA-13976 SAPORESSE YED501-182
กอท.ฮล. 99C0811760155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019