สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
รหัสสินค้า : 99C0811990755       
รับรองฮาลาลถึง : 02/01/2019
ชื่อแบรนด์ : SYNERGY
บริษัท : บริษัท ซินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 888/22-23 หมู่ 9 ซอยรุ่งเจริญ ถนนลียบคลองสุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
5SP-77269 CHOCOLATE MELTED FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810700155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
PEA-10938 Phenyl Ethyl Acetate NAT
กอท.ฮล. 99C0814690862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
2BX-88840 MAPLE SYRUP FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813630158
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80697 MANGO FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810880155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ