เกี่ยวกับเรา

 

What is Halal ? คุณรู้จัก Halal จริงๆหรือ ตามความเข้าใจของคนไทยโดยทั่วไป คิดว่า ฮาลาล คือ อาหารและเครื่องดื่ม เท่านั้น ซึ่งนี่ไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน เพราะความหมายของ ฮาลาล คือ การทำสิ่งต่างๆให้บริสุทธิ์ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ก่อนการนำสิ่งนั้นมารับประทานหรือใช้งาน ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจสำหรับศาสนิกชนอื่นๆในไทยสำหรับสินค้าหรือบริการหลายชนิดเช่น ผ้าเบรค โรงแรม และของใช้อื่นๆ ก็สามารถนำมาผ่านขบวนการฮาลาล ได้เช่นกัน และด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนเช่นนี้ ทำให้ผู้ผลิตสินค้าไทย พลาดโอกาสทางการตลาดอย่างมากมาย หรือแม้ได้รับรู้ข้อเท็จจริงนี้แล้วก็ตาม ผู้ผลิตจำนวนมากก็ยังคงไม่รู้ขั้นตอนการรับรองสินค้าฮาลาลอย่างถูกต้อง และไม่รู้ว่าจะวางขายสินค้านี้ไปทั่วโลกได้อย่างไร ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน โดยมีจำนวนแต่ละประเทศ คือ อินโดนีเซีย 203 ล้านคน ปากีสถาน 174 ล้านคน อินเดีย 161 ล้านคน บังคลาเทศ145 ล้านคน อิหร่าน เท่ากับตุรกี 74 ล้านคน  ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย และคิดเป็นกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก สำหรับประเทศไทย จากการประมาณของ Pew Forum นั้น มีประชากรมุสลิมเพียง 3,930,000 ล้านคน คิดเป็น 5.8% ของประชากรของประเทศ หากเทียบอัตราส่วนประชากรมุสลิมทั่วโลก ประเทศไทยคือ 0.3% เท่านั้น แต่จำนวนประชากรมุสลิมที่เดินทางท่องเที่ยวในไทย เข้ามาใช้สินค้าและบริการต่างๆ ได้เพิ่มจำนวนผู้บริโภคมุสลิมแก่ประเทศทุกๆปี คำถามคือ 
1. ท่านพร้อมเพียงไร ในการทำการตลาดฮาลาลโลก
2. จะเริ่มต้นที่จุดใด อย่างไร และใครช่วยท่านได้ Where to sell Halal ? ผลิตสินค้า ฮาลาล แล้วขายที่ไหนดี ด้วยโอกาศทางการตลาดเปิดกว้างทั่วโลก แต่มีช่องทางเข้าคับแคบน้อยนิด ทำให้สินค้าฮาลาลของไทย ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่เคยสัมผัสทดลองชิมและใช้มาก่อน ไม่สามารถขยายออกไปสู่ตลาดโลกได้เท่าที่มีช่องว่างการตลาดเหลืออยู่มาก กลุ่มผู้ก่อตั้ง E market place ภายใต้ www.halal.co.th   โดย บริษัท ฮาลาล โกลเบิล เทรดดิ้ง จำกัด และได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศ จึงสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อเป็น ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าไทย ไปสู่ตลาดโลก และสร้างเครื่องมือบนสื่อดิจิตอล คือ ฐานข้อมูลการตรวจสอบเลขทะเบียนสินค้าฮาลาลไทย แบบออนไลน์ ครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ผู้ซื้อทั่วโลกจะสามารถตรวจสอบว่าได้ซื้อสินค้าฮาลาลไทย ที่มีคุณภาพและมาตรฐานรับรองอย่างเป็นทางการ และได้รับความสดวกรวดเร็วในการตรวจสอบก่อนการสั่งซื้อ

Why working with us ? ทำไมต้องขายที่เรา
1.Halal.co.th เป็นบริษัทจดทะเบียนของไทย ผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าไทย มีความสดวกในการติดต่อสื่อสาร
2.เราเป็นเวบแรกและหนึ่งเดียวในไทย ที่รวมสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตฐานฮาลาลไทย
3.ระบบการซื้อขายในเวบ มีมาตรฐานเทียบเท่าเวบระดับโลก เช่น Amazon , Alibaba ,Ebay  และมี Application ตรวจสอบเลขที่จดทะเบียนฮาลาลแบบออนไลน์ โดยเราได้รับสิทธิ์นี้อย่างเป็นทางการ แต่เพียงรายเดียวจาก คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย