ขอรับรองมาตฐาน ฮาลาล ที่ไหน?

การขอรับรองมาตฐาน ฮาลาล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ในกรณีที่จังหวัดของท่านไม่มีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ทานต้องติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น

1. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายกิจการฮาลาล)
เลขที่ 45 หมู่3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ติดต่อ
Tel :  02 949 4215, 02 949 4114
Fax :  02 949 4250, 02 949 4341 
E-mail :  cicot.islam@gmail.com  
www.cicot.or.th

2. กรุงเทพมหานคร 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล   นายไพศาล  เต็งหิรัญ
45  หมู่ 3  ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  10530 
ติดต่อ  คุณมนธรรม, คุณสาวิตรี, คุณสุนันท์ 
Tel :  (02) 949-4259 / 949-4330 / 949-4184 ต่อ 14 
Fax :  (02) 597-8991 / 989-7108 ต่อ 25, 26 
E-mail :  islamicbkk@hotmail.com   

3. กระบี่ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล   นายว้าเหตุ  มารยา
257  หมู่ 2  ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000 
ติดต่อ : คุณอภิญญา  เชื้อสมัน  (064-404-4443)       
Tel :  (075) 700-425, (075) 700-324   Fax : (075) 700-324
E-mail :  Islamic_krabi@hotmail.com
www.ick.or.th

4. กาญจนบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล   นายนลูลา  ปาทาน
962  หมู่ 3  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
ติดต่อ  คุณฟาติมะ  (08-6367-3566)
Tel :  (034) 611-148 
Fax :  (034) 611-148 
E-mail :  fatimacho786@gmial.com

5. ขอนแก่น
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  พ.ต.อ.สมหวัง  เนตรทิพยานนท์
108/48  หมู่ 4  ซอยอนามัย 18  ถนนอนามัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
ติดต่อ :  คุณทรงศักดิ์  (083-037-0553)
Tel :  (043) 220-531
Fax :  (043) 220-531
E-mail : islamkhonkaen@gmail.com

6. ฉะเชิงเทรา
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล   นายอิมรอน  ซำสุรีย์ 
8/3  หมู่ 5  ตำบลดอนเกาะกา  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24150
ติดต่อ  :  นายมั่นนาน  ดาราฉาย  (087-107-0279)
Tel :  081-932-3495   

E-mail : k1926@gmail.com

7. ชลบุรี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  นายอานัศ  บินยามัน
45/2  หมู่ 5  ถนน 331  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150
ติดต่อ  คุณนันทวุฒิ  (089-824-5528),  คุณมาลี (081-620-3068)
Tel :  063-218-9141, (038) 199-598

Fax :  (038) 199-599
E-mail : halaldept.chonburi@gmail.com

8. ชุมพร
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล   นายพิษณุ  ศรีสอาด
1 หมู่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร  86140
ติดต่อ : นายปรีชา  มูฮำหมัด (เลขานุการ กอจ.)  (081-326-1338)

Tel :  063-218-9141, (038) 199-598

E-mail :  halalchumphon@gmail.com

9. ชัยภูมิ
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล   นายนปฎล  รุ่งโรจน์
บริเวณมัสยิดดารุชซารีฟ  248/2  หมู่ 2  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130
229/12  หมู่ 2  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130
ติดต่อ  คุณทรงพล  พลราษฎร์  (08-6874-2938)

Tel :  (044) 851-862
Fax : (044) 851-862

E-mail :  khunphol12@gmail.com

10. เชียงราย
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณชัชวาลย์  รุจิพรรณ
193/2  ถนนราชโยธา ซอย 1 (ศรีอ่างทอง)  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000
ติดต่อ  ร.ต.ต.ทัศน์  ดำรงค์เมือง (08-1885-3598)

Tel & Fax :  (053) 712-312, (053) 717-226

มือถือ : 0-1671-9456
E-mail : chatrujipan@hotmail.com

11. เชียงใหม่
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  นายมหาอ๊อสอารีย์  ศรีชะนะ
41 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ติดต่อ  คุณนริศรา  (087-303-3429) / คุณอาราดา  (097-921-4110)
Tel  :  (053) 271-142, (052) 005-487  Fax :  (053) 271-142
E-mail : islamic.chiangmai@gmail.com

12. ตรัง
ประธาน  มูฮำหมัดนูร ตู้ดำ
มัสยิดกลาง 158  หมู่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  92140
ติดต่อ  คุณศักดิ์กริยา  สองสาแซะอาหลี (เลขานุการ)  089-295-2968
Tel :  (075) 204-757, 081-747-4417 
Fax : (075) 204-757 
E-mail : yah_suin@hotmail.com

13. ตราด
ประธาน  นายสมาน  อาดัม
5/6  หมู่ 3  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000
ติดต่อ  เลขาฯ 085-087-8914 
Tel :  (039) 530-582 / (039) 530-070
Fax :  (039) 530-070,  (039) 520-585
E-mail : islam.trat@gmail.com

14. ตาก
ประธาน นายสุข   อุปการะ
6/2 ถ.ราชการราษฎรดำริ 2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  63110
ติดต่อ  คุณนิรันดร 089-567-2499
Tel. 081-887-0062


15. นครนายก
ประธาน  นายมูฮำหมัด อุสาหะ
29/1  หมู่ 11  ตำบลพระอาจารย์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120
ติดต่อ  คุณธานี  พ่วงชู  (08-9010-2468)
E-mail : thanee.pc@gmail.com  

16. นครศรีธรรมราช
ประธาน  นายหล่อ สายวารี
อาคารมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  หมู่ 3 ต.นาทราย  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
ติดต่อ  เลขาฯ 097-350-8405
Tel :  075-809-148, 075-809-149
Fax :  075-763-655


17. นครสวรรค์
ประธาน  คุณอุสมาน งามสมชาติ  
27/2  ซอยพรมนคร 2  ตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  60140
ติดต่อ  คุณสุไรมาน มะณี  (08-9776-9650) 
Tel :  (056) 328-789
Fax :  (056) 262-799
E-mail : halalnakhonsawan@gmail.com

18. นนทบุรี
ประธาน  นายอนันต์  วันแอเลาะ  
มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์  หมู่ 2  ตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110
ติดต่อ  เลขานุการ 089-008-8238
Tel :  02-158-3804
Fax :  02-923-0267

19. นราธิวาส
ประธาน  คุณซาฟีอี เจ๊ะเลาะ 
221  บริเวณศูนย์ราชการ  หมู่ 10  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000
ติดต่อ  คุณรุสดี ดอหะ  (08-4748-1771) / คุณยี  (08-6957-2885)  คุณอัสวัน 080-715-0024
Tel :  (073) 530-826
Fax :  (073) 530-828
E-mail  :  maiw.nara@gmail.com  

20. ปทุมธานี
ประธาน  นายสนั่น ล้ำประเสริฐ
39 ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอก อ. เมือง  จ.ปทุมธานี  12000
ติดต่อ  เลขาฯ  081-804-9689
Tel & Fax :  0-2593-3871 / 0-2150-7709
E-mail : islamic_pathumthani@hotmail.com  

21. ประจวบคีรีขันธ์
ประธาน  นายยูซบ โต๊ะวัง
3/1  หมู่ 11  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
ติดต่อ  เลขานุการ 085-427-1385
Fax :  (032) 672-143
E-mail  :  hawa.suwanna@gmail.com

22. ปัตตานี
ประธาน  นายแวดือราแม มะมิงจิ
63  หมู่ 1  ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  94170
ติดต่อ  เลขาฯ 081-898-2820
Tel :  (073) 330-876
Fax :  (073) 330-875
E-mail  :  halal.majlis@gmail.com  
   
23. พระนครศรีอยุธยา
ประธาน  นายประดิษฐ์ รัตนโกมล
19/1 หมู่ 1  ต.พระยาบันลือ  อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา  13230 
ติดต่อ  ประธาน 086-1348846
Tel :  035-379379, 035-379541
E-mail : halal1007@hotmail.com  

24. พังงา
ประธาน  นายอะหมัด และเยาะ
45/107  หมู่ 3  ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  82000
ติดต่อ  คุณอุไร  (08-6283-2328)
Tel :  เจ้าหน้าที่ 086-283-2328   มือถือ. 086-741-7456
Fax :  (076) 481-271
E-mail : urai_2007@hotmail.com  

25. พัทลุง
ประธาน  ดร.อะห์มัด อิสัน
มัสยิดแม่ขรี  ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  93160
ติดต่อ  เลขาฯ 093-582-8284
Tel :  (074) 695-051 / 081-738-6395 Fax : 074-695706
E-mail :  islamic074@gmail.com  

26. เพชรบุรี
ประธาน  นายซ้อน โครงเซ็น
มัสยิดจรุงอิสลาม 6/1 ม.1 ต.ท่าแร้ง  อำเภอบ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110
ติดต่อ  086-806-8575 ประธาน
Fax :  032-418-265, 032-782-241
E-mail : meena4425544@gmail.com  

27. เพชรบูรณ์
ประธาน  นายศักดา พิทักษ์ประทาน 
333 หมู่ 9 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
ติดต่อ  084-620-4688
Fax : (056) 771-151
E-mail : ti_na_zaz@hotmail.com  (เมล์ประธานจังหวัด)  

28. ภูเก็ต
ประธาน  ด.ต.โกมล  ดุมลักษณ์ 
57/28  หมู่ 5  ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
ติดต่อ  คุณวีรชาติ (ยะฟัร)  (08-7419-8183) / คุณปิยเดช  (08-2815-8149)
Tel :  (076) 377-546
Fax :  (076) 377-546
E-mail : musliminphuket@hotmail.com

29. ยะลา
ประธาน  นายสะมะแอ ฮารี
76/1  หมู่ 1  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000
ติดต่อ  เลขาฯ 088-339-9488
Tel :  073-362-489
Fax :  073-362-491
E-mail : -

30. ระยอง
ประธาน  นายไพศาล อับดุลลอ
87/7  หมู่ 3  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000
ติดต่อ  09-0961663 ประธาน
Tel :  (038) 016-010 , (038) 016-030
Fax :  (038) 016-010 ต่อ 16
E-mail : halal@halalrayong.org  

31. ระนอง
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณหมาดสะ  หมานหนำ 
14/3  หมู่ 3  ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  85120
ติดต่อ  คุณยุรนันท์  หมานจิตร  (08-6272-7166) 
Tel & Fax :  (077) 893-038
E-mail : yuranan7166@gmail.com  

32. ราชบุรี
ประธาน  นายอดิศักดิ์ ภัทรโชคชัย
118  หมู่ 3  ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000
ติดต่อ  คุณฆอซาลี  (08-9910-3259)   คุณพิชัย  (081-944-8637)  คุณลือชา  086-813-3427
Tel :  (032) 325-483
Fax :  (032) 325-483
E-mail : kirathi333@gmail.com / leucha786@gmail.com

33. ลพบุรี
ประธาน  คุณอภิสิทธิ์  บุญรอด 
6/2  หมู่ 8  อาคารดารุสสลาม ชั้น 2  ตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  15130
ติดต่อ  คุณอภิสิทธิ์  บุญรอด  (08-1946-1673)
Tel & Fax :  (036) 630-129 / (036) 461-937
E-mail : Pic_lopburi@hotmail.com  

34. แม่ฮ่องสอน
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณวิเชียร  พูลวานิช 
27/5  ถนนแม่สะเรียง  ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110
ติดต่อ  คุณนิมิต  หะซัน  (08-4156-7314)
Fax :  (053) 681-219   

35. สงขลา
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสมาท  เหตุหาก 
352 อาคารมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรีราเมศวร์  หมู่ 10  ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
ติดต่อ  คุณซัยตูน (ซัลมา)  (08-9735-9694)
Tel :  (074) 305-300
Fax :  (074) 305-301
E-mail : zaitoon-21@hotmail.com  

36. สตูล
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกอหรี  ปัญญายาว  
282  หมู่ 1  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลฉลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91140
ติดต่อ  คุณมารียา  เจ๊ะบา  (08-9976-0241) 
E-mail : rayya_ba12@hotmail.com
Fax :  (074) 799-223
E-mail : snowingarm20@gmail.com  

37. สมุทรปราการ
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณไพศาล  พรหมยงค์ 
31  หมู่ 19  ซอยสุขสวัสดิ์ 39/1  ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130
ติดต่อ  คุณอารมย์  ยูโซ๊ะ (081-850-2649)      
E-mail : halalsamutprakarn@hotmail.co.th
Tel :  0-2817-2793 / 0-2817-2465  (081-667-0762)
Fax :  0-2817-2465 คุณสาโรช สุดใจดี (08-9792-2859)
E-mail : sarothct@gmial.com  

38. สระบุรี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  ดร.เสน่ห์  พงษ์สว่าง 
369  มัสยิดมะบาดุ้ลบารี  ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
ติดต่อ  คุณนุสรา  (08-0831-6746)
Tel & Fax :  (036) 670-204
E-mail : halal_saraburi@hotmail.com  

39. สุราษฎร์ธานี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสุนทร  อบรม
65/25  ซอยมัสยิด  ถนนท่าทอง  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
ติดต่อ  คุณยามาล  หวานสุโหลง (เลขานุการฮาลาล)  (08-1476-3063)
Tel :  (077) 287-130
E-mail : sunthon212500@gmail.com
E-mail : yamal_w@hotmail.com  

40. อ่างทอง
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกฤษดา  นาคประวิต 
45/1  หมู่ 1  ตำบลชะไว  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  14140
ติดต่อ  คุณณรงค์เดช  (08-1909-1301) / คุณอับดุลลาฮ์  (08-4013-7707)
Tel :  (035) 641-636
Fax :  (035) 625-646
E-mail  :  jinda.808@hotmail.com