ขอรับรองมาตฐาน ฮาลาล ที่ไหน?

การขอรับรองมาตฐาน ฮาลาล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ในกรณีที่จังหวัดของท่านไม่มีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ทานต้องติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น

1. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายกิจการฮาลาล)
เลขที่ 45 หมู่3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ติดต่อ
Tel :  02 949 4215, 02 949 4114
Fax :  02 949 4250, 02 949 4341 
E-mail :  cicot.islam@gmail.com  
www.cicot.or.th

2. กรุงเทพมหานคร 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอับดุลเราะมาน  เยนา 
45  หมู่ 3  ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  10530 
ติดต่อ  คุณมนธรรม, คุณสาวิตรี, คุณสุนันท์ 
Tel :  (02) 949-4259 / 949-4330 / 949-4184 ต่อ 14 
Fax :  (02) 597-8991 / 989-7108 ต่อ 25, 26 
E-mail :  islamicbkk@hotmail.com   

3. กระบี่ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณธัญญา  เหล่ชาย 
257  หมู่ 2  ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000 
ติดต่อ  คุณอภิญญา  กิ่งเล็ก  (08-0040-2798)          
Tel :  (075) 700-324 Fax :  (075) 700-324 
E-mail :  Islamic_krabi@hotmail.com
www.ick.or.th

4. กาญจนบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณนลูลา  ปาทาน  
962  หมู่ 3  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
ติดต่อ  คุณฟาติมะ  (08-6367-3566) 
Tel :  (034) 611-148 
Fax :  (034) 611-148 
E-mail :  fatimacho786@gmial.com

5. ขอนแก่น
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  
108/48  หมู่ 4  ซอยอนามัย 18  ถนนอนามัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
ติดต่อ  เลขานุการ  088-861-1423  คุณทรงศักดิ์  (083-037-0553)
Tel :  (043) 220-531
Fax :  (043) 220-531
E-mail : islamiccommitteekhonkaen@gmail.com

6. ฉะเชิงเทรา
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอิมรอน  ซำสุรีย์ 
27/1  หมู่ 7  ตำบลสิงโตทอง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24150
ติดต่อ  คุณสงวน  โซ๊ะเฮง  (08-1773-4831)
Tel :  (038) 517-926 
Mo : 08-1932-3495

7. ชลบุรี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณประสิทธิ์  หวังเกษม 
45/2  หมู่ 5  ถนน 331  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150
ติดต่อ  คุณนันทวุฒิ  (08-9824-5528),  คุณมาลี (081-620-3068),  คุณวาริณี (094-561-6007)
Tel :  063-218-9141
E-mail : halaldept.chonburi@gmail.com

8. ชุมพร 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณยาซีน  นรินทร
62  หมู่ 4  ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  86140  (บ้านคุณเกรียงศักดิ์) 
ติดต่อ  คุณเกรียงศักดิ์  มิตรเจริญ  (08-9822-0067) 
E-mail : muftee_15@hotmail.com

9. ชัยภูมิ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณวิรัช  พาลี 
บริเวณมัสยิดดารุชซารีฟ  248/2  หมู่ 2  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130 
229/12  หมู่ 2  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130 
ติดต่อ  คุณทรงพล  พลราษฎร์  (08-6874-2938) 
Fax : (044) 851-862

10. เชียงราย 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณชัชวาลย์ 
193/2  ถนนราชโยธา ซอย 1 (ศรีอ่างทอง)  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000 
ติดต่อ  ร.ต.ต.ทัศน์  ดำรงค์เมือง (08-1885-3598) 
Tel & Fax :  (053) 712-312 / (053) 717-226
E-mail : chatrujipan@hotmail.com 
E-mail : touch249790@gmail.com

11. เชียงใหม่ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมหาอ๊อสอารีย์  ศรีชะนะ  
50  ถนนเจริญประเทศ ซอย 1  ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อ  คุณนริศรา  087-303-3429 / คุณรสรินทร์  089-683-0709 
Tel & Fax :  (053) 284-505 / (053) 271-142 
E-mail : islamic.chiangmai@gmail.com

12. ตรัง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณฉาย  ศรีธัญญแก้ว 
มัสยิดกลาง 158  หมู่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  92140 
ติดต่อ  คุณศักดิ์กริยา  สองสาแซะอาหลี (เลขานุการ)  089-295-2968 
Tel :  (075) 204-757, 081-747-4417 
Fax : (075) 204-757 
E-mail : Sakkariya0000@gmail.com

13. ตราด 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอิสมาแอล  อาดัม 
5/6  หมู่ 3  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000 
ติดต่อ  คุณสมชาย  โมหะหมัดตาเฮด (เลขานุการฝ่ายฮาลาล)  (08-6062-5101) 
Tel :  (039) 530-582 / (039) 530-070 
Fax :  (039) 530-070,  (039) 520-585 
E-mail : islam.trat@gmail.com

14. ตาก 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณพงษ์สวัสดิ์  ทองประวิทย์
25  มัสยิดอันซอร์  ซอยดาวะฮ  ถนนแม่สอด-แม่ดาว  ตำบลแม่สอด  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000 
ติดต่อ  คุณเอกชัย  เนติภูมิกุล (08-1887-0062) (08-9270-1019) 
Fax :  (055) 531-117  ที่โรงเรียน 
Fax : (055) 531-988  (บ้านประธานจังหวัด) 
E-mail : ekachaigghh@gmail.com

15. นครนายก 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณไสว  สมาน
29/1  หมู่ 11  ตำบลพระอาจารย์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120 
ติดต่อ  คุณธานี  พ่วงชู  (08-9010-2468) 
E-mail : thanee.pc@gmail.com   

16. นครศรีธรรมราช 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกรียา  กิจจารักษ์ 
หมู่ 3  ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
ติดต่อ  คุณสะมะแอ  กายแก้ว  (08-6120-8891)     คุณรัชนี  082-282-3895 
Tel :  (075) 447-059 
Fax :  (075) 447-059 
E-mail : ratchnee.ch84@gmail.com  (คุณรัชนี)   

17. นครสวรรค์ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอุสมาน  งามสมชาติ  
27/2  ซอยพรมนคร 2  ตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  60140 
ติดต่อ  คุณสุไรมาน มะณี  (08-9776-9650) 
Tel :  (056) 328-789 
Fax :  (056) 262-799 
E-mail : halalnakhonsawan@gmail.com

18. นนทบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณประเสริฐ  อยู่เจริญ  
มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์  หมู่ 2  ตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110 
ติดต่อ  คุณสุเทพ  087-031-7255 
Tel :  0-2194-3157 
Fax :  0-2101-3643  โทรแจ้งก่อน   

19. นราธิวาส 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ  
221  บริเวณศูนย์ราชการ  หมู่ 10  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000 
ติดต่อ  คุณรุสดี ดอหะ  (08-4748-1771) / คุณยี  (08-6957-2885)  คุณอัสวัน 080-715-0024 
Tel :  (073) 530-826 
Fax :  (073) 530-828 
E-mail  :  maiw.nara@gmail.com   

20. ปทุมธานี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณเสรี  ล้ำประเสริฐ 
55  หมู่ 12  ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12150 
ติดต่อ  คุณสารินี  (08-6539-0684)  (091-776-2171) 
Tel & Fax :  0-2150-7881 / 0-2150-7709 
E-mail : islamic_pathumthani@hotmail.com   

21. ประจวบคีรีขันธ์ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณประเสริฐ  มินิ 
3/1  หมู่ 11  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
ติดต่อ  คุณสมชาย  ซาดัดคาร (เลขานุการ)  (08-9764-0191)  คุณยูซบ  โต๊ะวัง  08-1751-3704 
Fax : (032) 672-143 
E-mail  :  qsp_psw@hotmail.com

22. ปัตตานี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอัศมี  โต๊ะมีนา  
63  หมู่ 1  ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  94170 
ติดต่อ  คุณอับดุลมานะ  080-864-9075  /  นายแวอาลี  081-092-7071 
Tel :  (073) 330-876 
Fax :  (073) 330-875 
E-mail  :  halal.majlis@gmail.com  
   
23. พระนครศรีอยุธยา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมูฮำหมัด  พันดนตรี   
หมู่ 5  ตำบลปากกราน  อำเภอพระนคร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
ติดต่อ  คุณณรงค์  (08-1795-1007) / คุณอัสอารี  อิสลาม  (08-1636-1569 / 08-8960-2302) 
Tel :  (035) 200-729 ติดต่อ  คุณไอยูบ (08-6335-5460) 
E-mail : halal1007@hotmail.com   

24. พังงา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณเจษฎา  ท่อทิพย์
45/107  หมู่ 3  ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  82000 
ติดต่อ  คุณอุไร  (08-6283-2328) 
Tel :  (076) 440-502 
Fax :  (076) 481-271 
E-mail : urai_2007@hotmail.com   

25. พัทลุง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณหร้อหมาน  โต๊ะราหนี 
มัสยิดแม่ขรี  ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  93160 
ติดต่อ  คุณสุใบดะห์ (08-1277-5093) 
Tel :  (074) 695-051 / 081-738-6395 
E-mail :  islamic074@gmail.com   

26. เพชรบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอนันต์  ม่วงอุมิงค์  
60  หมู่ 7  ตำบลท่าแร้ง  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  76110 
ติดต่อ  ฟารีดา (091-883-4264) 
Tel :  (032) 782-087 
Fax :  (032) 782-087 
E-mail : meena4425544@gmail.com   

27. เพชรบูรณ์ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คุณเอกลักษณ์  กันซัน 
หมู่ 9  ตำบลวังชมภู  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67210   (บ้านประธาน) 
ติดต่อ  คุณศักดา  (08-4620-4688)   น้องนา (095-307-7406)   
Fax : (056) 771-151 
E-mail : ti_na_zaz@hotmail.com  (เมล์ประธานจังหวัด)   

28. ภูเก็ต 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  จ.ส.ต.โกมล  ดุมลักษณ์ 
57/28  หมู่ 5  ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000 
ติดต่อ  คุณวีรชาติ (ยะฟัร)  (08-7419-8183) / คุณปิยเดช  (08-2815-8149) 
Tel :  (076) 377-546 
Fax :  (076) 377-546 
E-mail : musliminphuket@hotmail.com

29. ยะลา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอารีฟีน  เจ๊ะแม  
76/1  หมู่ 1  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000 
ติดต่อ  คุณมะรอมลี  มาปะ  (08-9736-4132) 
Tel :  (073) 203-322, 203-325 
Fax :  (073) 203-324 
E-mail : romleemap@gmail.com   

30. ระยอง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณนพพล  โต๊ะพ่อ  
87/7  หมู่ 3  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000 
ติดต่อ  คุณอาหมัด  หมื่นพรหม  (08-9129-1873)        
Tel :  (038) 016-010 , (038) 016-030 
Fax :  (038) 016-010 ต่อ 16 
E-mail : halal@halalrayong.org   

31. ระนอง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณหมาดสะ  หมานหนำ 
14/3  หมู่ 3  ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  85120 
ติดต่อ  คุณยุรนันท์  หมานจิตร  (08-6272-7166) 
Tel & Fax :  (077) 893-038 
E-mail : yuranan7166@gmail.com   

32. ราชบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสมาน  สันติสามัคคี 
118  หมู่ 3  ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000 
ติดต่อ  คุณฆอซาลี  (08-9910-3259)   คุณพิชัย  (081-944-8637)  คุณลือชา  086-813-3427 
Tel :  (032) 325-483 
Fax :  (032) 325-483 
E-mail : kirathi333@gmail.com / leucha786@gmail.com   

33. ลพบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมะนัด  แสงวิมาน 
6/2  หมู่ 8  อาคารดารุสสลาม ชั้น 2  ตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  15130 
ติดต่อ  คุณอภิสิทธิ์  บุญรอด  (08-1946-1673) 
Tel & Fax :  (036) 630-129 / (036) 461-937 
E-mail : Pic_lopburi@hotmail.com   

34. แม่ฮ่องสอน 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณวิเชียร  พูลวานิช 
27/5  ถนนแม่สะเรียง  ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110 
ติดต่อ  คุณนิมิต  หะซัน  (08-4156-7314) 
Fax :  (053) 681-219    

35. สงขลา 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสมาท  เหตุหาก 
352 อาคารมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรีราเมศวร์  หมู่ 10  ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
ติดต่อ  คุณซัยตูน (ซัลมา)  (08-9735-9694) 
Tel :  (074) 305-300 
Fax :  (074) 305-301 
E-mail : zaitoon-21@hotmail.com   

36. สตูล 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกอหรี  ปัญญายาว  
282  หมู่ 1  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลฉลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91140 
ติดต่อ  คุณมารียา  เจ๊ะบา  (08-9976-0241)  
E-mail : rayya_ba12@hotmail.com 
Fax :  (074) 799-223 
E-mail : snowingarm20@gmail.com   

37. สมุทรปราการ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณไพศาล  พรหมยงค์ 
31  หมู่ 19  ซอยสุขสวัสดิ์ 39/1  ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130 
ติดต่อ  คุณอารมย์  ยูโซ๊ะ (081-850-2649)       
E-mail : halalsamutprakarn@hotmail.co.th 
Tel :  0-2817-2793 / 0-2817-2465  (081-667-0762) 
Fax :  0-2817-2465 คุณสาโรช สุดใจดี (08-9792-2859) 
E-mail : sarothct@gmial.com   

38. สระบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  ดร.เสน่ห์  พงษ์สว่าง 
369  มัสยิดมะบาดุ้ลบารี  ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
ติดต่อ  คุณนุสรา  (08-0831-6746) 
Tel & Fax :  (036) 670-204 
E-mail : halal_saraburi@hotmail.com   

39. สุราษฎร์ธานี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสุนทร  อบรม
65/25  ซอยมัสยิด  ถนนท่าทอง  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 
ติดต่อ  คุณยามาล  หวานสุโหลง (เลขานุการฮาลาล)  (08-1476-3063) 
Tel :  (077) 287-130 
E-mail : sunthon212500@gmail.com 
E-mail : yamal_w@hotmail.com   

40. อ่างทอง 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกฤษดา  นาคประวิต 
45/1  หมู่ 1  ตำบลชะไว  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  14140 
ติดต่อ  คุณณรงค์เดช  (08-1909-1301) / คุณอับดุลลาฮ์  (08-4013-7707) 
Tel :  (035) 641-636 
Fax :  (035) 625-646 
E-mail  :  jinda.808@hotmail.com