ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายไอที)
คุณ ชาคริต วังสตัง หรือ คุณ อนัส อิสราภิสิทธิ์ คุณภูวดล แอนดริส
45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

TEL : (+66) 2-949-4215 # 236
FAX :
MAIL : halalthai2017@gmail.com
LINE : @halal
FACEBOOK : facebook.com/halal.co.thการขอรับรองมาตฐาน ฮาลาล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ในกรณีที่จังหวัดของท่านไม่มีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ทานต้องติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น

1. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายกิจการฮาลาล)
เลขที่ 45 หมู่3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel :  02 949 4215, 02 949 4114
Fax :  02 949 4250, 02 949 4341 
E-mail :  cicot.islam@gmail.com  
www.cicot.or.th

2. กรุงเทพมหานคร 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอรุณ บุญชม
45  หมู่ 3  ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  10530 
ติดต่อ  คุณมนธรรม, คุณสาวิตรี, คุณสุนันท์ 
Tel :  (02) 949-4259 / 949-4330 / 949-4184 ต่อ 14 
Fax :  (02) 597-8991 / 989-7108 ต่อ 25, 26 
E-mail :  islamicbkk@hotmail.com   

3. กระบี่ 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอัสนาวี มุคุระ
257  หมู่ 2  ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000 
ติดต่อ  คุณอภิญญา  กิ่งเล็ก  (08-0040-2798)          
Tel :  (075) 700-324 Fax :  (075) 700-324 
E-mail :  Islamic_krabi@hotmail.com
www.ick.or.th

4. กาญจนบุรี 
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณลิขิต ปาทาน
962  หมู่ 3  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
ติดต่อ  คุณฟาติมะ  (08-6367-3566) 
Tel :  (034) 611-148 
Fax :  (034) 611-148 
E-mail :  fatimacho786@gmial.com

5. ขอนแก่น
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  พ.ต.อ.สมหวัง เนตรทิพยานนท์
108/48  หมู่ 4  ซอยอนามัย 18  ถนนอนามัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
ติดต่อ  เลขานุการ  088-861-1423  คุณทรงศักดิ์  (083-037-0553)
Tel :  (043) 220-531
Fax :  (043) 220-531
E-mail : islamiccommitteekhonkaen@gmail.com

6. ฉะเชิงเทรา
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอีซา มิตรมานะ
27/1  หมู่ 7  ตำบลสิงโตทอง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24150
ติดต่อ  คุณสงวน  โซ๊ะเฮง  (08-1773-4831)
Tel :  (038) 517-926 
Mob : 08-1932-3495

7. ชลบุรี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสมหวัง ขำหลี
45/2  หมู่ 5  ถนน 331  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150
ติดต่อ  คุณนันทวุฒิ  (08-9824-5528),  คุณมาลี (081-620-3068),  คุณวาริณี (094-561-6007)
Tel :  063-218-9141
E-mail : halaldept.chonburi@gmail.com

8. ชุมพร
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณพิษณุ ศรีสอาด
62  หมู่ 4  ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  86140  (บ้านคุณเกรียงศักดิ์)
ติดต่อ  คุณเกรียงศักดิ์  มิตรเจริญ  (08-9822-0067)
E-mail : muftee_15@hotmail.com

9. ชัยภูมิ
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณวิรัช  พาลี 
บริเวณมัสยิดดารุชซารีฟ  248/2  หมู่ 2  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130
229/12  หมู่ 2  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130
ติดต่อ  คุณทรงพล  พลราษฎร์  (08-6874-2938)
Fax : (044) 851-862

10. เชียงราย
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณราชัน รุจิพรรณ
193/2  ถนนราชโยธา ซอย 1 (ศรีอ่างทอง)  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000
ติดต่อ  ร.ต.ต.ทัศน์  ดำรงค์เมือง (08-1885-3598)
Tel & Fax :  (053) 712-312 / (053) 717-226
E-mail : chatrujipan@hotmail.com
E-mail : touch249790@gmail.com

11. เชียงใหม่
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกวินธร วงศ์ลือเกียรติ
41 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ติดต่อ  คุณนริศรา  087-303-3429 / คุณรสรินทร์  089-683-0709
Tel & Fax :  (053) 284-505 / (053) 271-142
E-mail : islamic.chiangmai@gmail.com

12. ตรัง
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมูฮำหมัดนูร ตู้ดำ
มัสยิดกลาง 158  หมู่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  92140
ติดต่อ  คุณศักดิ์กริยา  สองสาแซะอาหลี (เลขานุการ)  089-295-2968
Tel :  (075) 204-757, 081-747-4417
Fax : (075) 204-757
E-mail : yah_suin@hotmail.com

13. ตราด
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสมาน อาดัม
5/6  หมู่ 3  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000
ติดต่อ  คุณสมชาย  โมหะหมัดตาเฮด (เลขานุการฝ่ายฮาลาล)  (08-6062-5101)
Tel :  ประธาน 090-031-8486 เลขา 085-087-8914

14. ตาก
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสุข อุปการะ
25  มัสยิดอันซอร์  ซอยดาวะฮ  ถนนแม่สอด-แม่ดาว  ตำบลแม่สอด  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000
ติดต่อ  คุณอามีน 081-280-7424
Fax :  (055) 531-117  ที่โรงเรียน

15. นครนายก
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมูฮำหมัด อุสาหะ
29/1  หมู่ 11  ตำบลพระอาจารย์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120

16. นครศรีธรรมราช
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  นายหล่อ สายวารี
อาคารมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 3 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
เจ้าหน้าที่ 088-831-2316 , สนง. 075-809-148, 075-809-149
Fax :  075-763-655
E-mail : ratchnee.ch84@gmail.com  (คุณรัชนี)  

17. นครสวรรค์
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอุสมาน  งามสมชาติ  
27/2  ซอยพรมนคร 2  ตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  60140
ติดต่อ  คุณสุไรมาน มะณี  (08-9776-9650) 
Tel :  (056) 328-789
Fax :  (056) 262-799
E-mail : halalnakhonsawan@gmail.com

18. นนทบุรี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณประเสริฐ  อยู่เจริญ  
มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์  หมู่ 2  ตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110
ติดต่อ  คุณสุเทพ  087-031-7255
Tel :  0-2194-3157
Fax :  0-2101-3643  โทรแจ้งก่อน  

19. นราธิวาส
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ 
221  บริเวณศูนย์ราชการ  หมู่ 10  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000
ติดต่อ  คุณรุสดี ดอหะ  (08-4748-1771) / คุณยี  (08-6957-2885)  คุณอัสวัน 080-715-0024
Tel :  (073) 530-826
Fax :  (073) 530-828
E-mail  :  maiw.nara@gmail.com  

20. ปทุมธานี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณเสรี  ล้ำประเสริฐ 
55  หมู่ 12  ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12150
ติดต่อ  คุณสารินี  (08-6539-0684)  (091-776-2171)
Tel & Fax :  0-2150-7881 / 0-2150-7709
E-mail : islamic_pathumthani@hotmail.com  

21. ประจวบคีรีขันธ์
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณประเสริฐ  มินิ 
3/1  หมู่ 11  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
ติดต่อ  คุณสมชาย  ซาดัดคาร (เลขานุการ)  (08-9764-0191)  คุณยูซบ  โต๊ะวัง  08-1751-3704
Fax : (032) 672-143
E-mail  :  qsp_psw@hotmail.com

22. ปัตตานี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอัศมี  โต๊ะมีนา  
63  หมู่ 1  ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  94170
ติดต่อ  คุณอับดุลมานะ  080-864-9075  /  นายแวอาลี  081-092-7071
Tel :  (073) 330-876
Fax :  (073) 330-875
E-mail  :  halal.majlis@gmail.com      

23. พระนครศรีอยุธยา
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมูฮำหมัด  พันดนตรี   
หมู่ 5  ตำบลปากกราน  อำเภอพระนคร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ติดต่อ  คุณณรงค์  (08-1795-1007) / คุณอัสอารี  อิสลาม  (08-1636-1569 / 08-8960-2302)
Tel :  (035) 200-729 ติดต่อ  คุณไอยูบ (08-6335-5460)
E-mail : halal1007@hotmail.com  

24. พังงา
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณเจษฎา  ท่อทิพย์
45/107  หมู่ 3  ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  82000
ติดต่อ  คุณอุไร  (08-6283-2328)
Tel :  (076) 440-502
Fax :  (076) 481-271
E-mail : urai_2007@hotmail.com  

25. พัทลุง
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณหร้อหมาน  โต๊ะราหนี 
มัสยิดแม่ขรี  ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  93160
ติดต่อ  คุณสุใบดะห์ (08-1277-5093)
Tel :  (074) 695-051 / 081-738-6395
E-mail :  islamic074@gmail.com  

26. เพชรบุรี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอนันต์  ม่วงอุมิงค์  
60  หมู่ 7  ตำบลท่าแร้ง  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  76110
ติดต่อ  ฟารีดา (091-883-4264)
Tel :  (032) 782-087
Fax :  (032) 782-087
E-mail : meena4425544@gmail.com  

27. เพชรบูรณ์
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คุณเอกลักษณ์  กันซัน 
หมู่ 9  ตำบลวังชมภู  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67210   (บ้านประธาน)
ติดต่อ  คุณศักดา  (08-4620-4688)   น้องนา (095-307-7406)  
Fax : (056) 771-151
E-mail : ti_na_zaz@hotmail.com  (เมล์ประธานจังหวัด)  

28. ภูเก็ต
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  จ.ส.ต.โกมล  ดุมลักษณ์ 
57/28  หมู่ 5  ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
ติดต่อ  คุณวีรชาติ (ยะฟัร)  (08-7419-8183) / คุณปิยเดช  (08-2815-8149)
Tel :  (076) 377-546
Fax :  (076) 377-546
E-mail : musliminphuket@hotmail.com

29. ยะลา
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณอารีฟีน  เจ๊ะแม  
76/1  หมู่ 1  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000
ติดต่อ  คุณมะรอมลี  มาปะ  (08-9736-4132)
Tel :  (073) 203-322, 203-325
Fax :  (073) 203-324
E-mail : romleemap@gmail.com  

30. ระยอง
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณนพพล  โต๊ะพ่อ  
87/7  หมู่ 3  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000
ติดต่อ  คุณอาหมัด  หมื่นพรหม  (08-9129-1873)       
Tel :  (038) 016-010 , (038) 016-030
Fax :  (038) 016-010 ต่อ 16
E-mail : halal@halalrayong.org  

31. ระนอง
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณหมาดสะ  หมานหนำ 
14/3  หมู่ 3  ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  85120
ติดต่อ  คุณยุรนันท์  หมานจิตร  (08-6272-7166)
Tel & Fax :  (077) 893-038
E-mail : yuranan7166@gmail.com  

32. ราชบุรี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสมาน  สันติสามัคคี 
118  หมู่ 3  ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000
ติดต่อ  คุณฆอซาลี  (08-9910-3259)   คุณพิชัย  (081-944-8637)  คุณลือชา  086-813-3427
Tel :  (032) 325-483
Fax :  (032) 325-483
E-mail : kirathi333@gmail.com / leucha786@gmail.com  

33. ลพบุรี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณมะนัด  แสงวิมาน 
6/2  หมู่ 8  อาคารดารุสสลาม ชั้น 2  ตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  15130
ติดต่อ  คุณอภิสิทธิ์  บุญรอด  (08-1946-1673)
Tel & Fax :  (036) 630-129 / (036) 461-937
E-mail : Pic_lopburi@hotmail.com  

34. แม่ฮ่องสอน
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณวิเชียร  พูลวานิช 
27/5  ถนนแม่สะเรียง  ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110
ติดต่อ  คุณนิมิต  หะซัน  (08-4156-7314)
Fax :  (053) 681-219   

35. สงขลา
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสมาท  เหตุหาก 
352 อาคารมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรีราเมศวร์  หมู่ 10  ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
ติดต่อ  คุณซัยตูน (ซัลมา)  (08-9735-9694)
Tel :  (074) 305-300
Fax :  (074) 305-301
E-mail : zaitoon-21@hotmail.com  

36. สตูล
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกอหรี  ปัญญายาว  
282  หมู่ 1  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลฉลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91140
ติดต่อ  คุณมารียา  เจ๊ะบา  (08-9976-0241) 
E-mail : rayya_ba12@hotmail.com
Fax :  (074) 799-223
E-mail : snowingarm20@gmail.com  

37. สมุทรปราการ
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณไพศาล  พรหมยงค์ 
31  หมู่ 19  ซอยสุขสวัสดิ์ 39/1  ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130
ติดต่อ  คุณอารมย์  ยูโซ๊ะ (081-850-2649)      
E-mail : halalsamutprakarn@hotmail.co.th
Tel :  0-2817-2793 / 0-2817-2465  (081-667-0762)
Fax :  0-2817-2465 คุณสาโรช สุดใจดี (08-9792-2859)
E-mail : sarothct@gmial.com  

38. สระบุรี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  ดร.เสน่ห์  พงษ์สว่าง 
369  มัสยิดมะบาดุ้ลบารี  ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
ติดต่อ  คุณนุสรา  (08-0831-6746)
Tel & Fax :  (036) 670-204
E-mail : halal_saraburi@hotmail.com  

39. สุราษฎร์ธานี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณสุนทร  อบรม
65/25  ซอยมัสยิด  ถนนท่าทอง  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
ติดต่อ  คุณยามาล  หวานสุโหลง (เลขานุการฮาลาล)  (08-1476-3063)
Tel :  (077) 287-130
E-mail : sunthon212500@gmail.com
E-mail : yamal_w@hotmail.com  

40. อ่างทอง
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  คุณกฤษดา  นาคประวิต 
45/1  หมู่ 1  ตำบลชะไว  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  14140
ติดต่อ  คุณณรงค์เดช  (08-1909-1301) / คุณอับดุลลาฮ์  (08-4013-7707)
Tel :  (035) 641-636
Fax :  (035) 625-646
E-mail  :  jinda.808@hotmail.com