บริษัททั้งหมด >> ตรวจสอบสถานะภาพบริษัทและสินค้าฮาลาล >> บริษัท กมลรัตน์รุ่งเรืองฟูดส์ จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท กมลรัตน์รุ่งเรืองฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่ : 40/1 หมู่ที่ 5 รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม 73140
หมายเลขผู้เสียภาษี : 9633154548
แชร์หน้านี้ :
แบรนด์ภายใต้บริษัท
เงาะยัดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม ตรา KMR
กอท.ฮล. 52I8000021261
รับรองฮาลาลถึง 18/12/2019
เงาะในน้ำเชื่อม ตรา KMR
กอท.ฮล. 52I8000011261
รับรองฮาลาลถึง 18/12/2019
ข้าวโพดอ่อนในน้ำเกลือ ตรา KMR
กอท.ฮล. 52I8000051261
รับรองฮาลาลถึง 18/12/2019
ลูกตาลในน้ำผึ้งบรรจุกระป๋อง ตรา KMR
กอท.ฮล. 52I8000041261
รับรองฮาลาลถึง 18/12/2019
ลูกตาลในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง ตรา KMR
กอท.ฮล. 52I8000031261
รับรองฮาลาลถึง 18/12/2019