แบรนด์ >> วอลล์
วอลล์
ชื่อแบรนด์ : วอลล์
บริษัท : บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
ที่อยู่ 161 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
วอลล์ 2 อิน 1 รสชาไทย & รสชาเขียวมัทฉะลาเต้ (ไอศกรีมดัดแปลงรสชาไทยและรสชาเขียวมัทฉะลาเต้)
กอท.ฮล. 640044150262
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2021
วอลล์ 2 อิน 1 รสชาไทย & รสชาเขียวมัทฉะลาเต้ (ไอศกรีมดัดแปลงรสชาไทยและรสชาเขียวมัทฉะลาเต้)
กอท.ฮล. 640044150262
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2021
ไอศกรีมดัดแปลงผสมกะทิ
กอท.ฮล. 640043790660
รับรองฮาลาลถึง 09/05/2020
ไอศกรีมดัดแปลงผสมกะทิ
กอท.ฮล. 640043790660
รับรองฮาลาลถึง 09/05/2021