แบรนด์ >> ใบบุญ
ใบบุญ
ชื่อแบรนด์ : ใบบุญ
บริษัท : บริษัท เอสทูเค ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ 111 หมู่ 2 หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี18000
เบอร์โทร : 036-699256
เบอร์โทรสาร : -
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ซอสผงปรุงรสอาหาร (สูตรเห็ดหอม)
กอท.ฮล. 75E8260371262
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2021
ซอสผงปรุงรสอาหาร
กอท.ฮล. 75E8260260361
รับรองฮาลาลถึง 21/03/2019
ซอสผงปรุงรสอาหาร
กอท.ฮล. 75E8260260361
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2021
ซอสผงปรุงรสอาหาร
กอท.ฮล. 75E8260260361
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2021
ซอสผงปรุงรสอาหาร (สูตรเข้มข้น)
กอท.ฮล. 75E8260290362
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2021
ซอสผงปรุงรสอาหาร (สูตรเข้มข้น)
กอท.ฮล. 75E8260290362
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2021
ซอสผงปรุงรสน้ำซุป
กอท.ฮล. 75E8260300362
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2021
ซอสผงปรุงรสน้ำซุป
กอท.ฮล. 75E8260300362
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2021