-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
ที่อยู่ 298 หมู่ 6 ถนนเจ้าพระยาวิลล่า ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทร : 02-8896367
เบอร์โทรสาร : 02-8897534
แบรนด์ภายใต้บริษัท
แอปเปิ้ลทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 527550460653
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
แอปเปิ้ลทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 527550460653
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
แอปเปิ้ลทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 527550460653
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
แบล็คเชอร์รี่ในน้ำเชื่อมเข้มข้น
กอท.ฮล. 517551120459
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
แบล็คเชอร์รี่ในน้ำเชื่อมเข้มข้น
กอท.ฮล. 517551120459
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
แบล็คเชอร์รี่ในน้ำเชื่อมเข้มข้น
กอท.ฮล. 517551120459
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
สับปะรดในน้ำเชี่อม
กอท.ฮล. 517550440453
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
งาดำกวน
กอท.ฮล. 867550990458
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
งาดำกวน
กอท.ฮล. 867550990458
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
งาดำกวน
กอท.ฮล. 867550990458
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
แยมเสาวรส
กอท.ฮล. 527550980458
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
แยมเสาวรส
กอท.ฮล. 527550980458
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
แยมเสาวรส
กอท.ฮล. 527550980458
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
วุ้นมะพร้าวปั่นหยาบในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 517550960458
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
วุ้นมะพร้าวปั่นหยาบในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 517550960458
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
วุ้นมะพร้าวปั่นหยาบในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 517550960458
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
ถั่วแดง-แปะก๊วยกวน
กอท.ฮล. 517550910457
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
ถั่วแดง-แปะก๊วยกวน
กอท.ฮล. 517550910457
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
ถั่วแดง-แปะก๊วยกวน
กอท.ฮล. 517550910457
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
มะละกอสี่สีอบแห้ง
กอท.ฮล. 517551170459
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
มะละกอสี่สีอบแห้ง
กอท.ฮล. 517551170459
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
มะละกอสี่สีอบแห้ง
กอท.ฮล. 517551170459
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
แยมมะม่วง
กอท.ฮล. 527550760755
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
แยมมะม่วง
กอท.ฮล. 527550760755
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
แยมมะม่วง
กอท.ฮล. 527550760755
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
ลูกชิดทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 517550700755
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
ลูกชิดทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 517550700755
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
ลูกชิดทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 517550700755
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
มะพร้าวในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 517550620455
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
มะพร้าวในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 517550620455
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
มะพร้าวในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 517550620455
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
ธัญญาหารในน้ำเชื่อมเข้มข้น
กอท.ฮล. 517550610454
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
ธัญญาหารในน้ำเชื่อมเข้มข้น
กอท.ฮล. 517550610454
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
ธัญญาหารในน้ำเชื่อมเข้มข้น
กอท.ฮล. 517550610454
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
บลูเบอร์รี่ทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 517550590454
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
บลูเบอร์รี่ทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 517550590454
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
บลูเบอร์รี่ทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 517550590454
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
สตรอเบอร์รี่ทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 517550580454
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2019
สตรอเบอร์รี่ทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 517550580454
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2020
สตรอเบอร์รี่ทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 517550580454
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: