แบรนด์ >> พีเจี้ยน
พีเจี้ยน
ชื่อแบรนด์ : พีเจี้ยน
บริษัท : บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
ที่อยู่ 37 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขุสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทร : 02-8193111
เบอร์โทรสาร : 02-8193422
ฉู่ฉี่แมคเคอเรล
กอท.ฮล. 43A1580230355
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2019
ฉู่ฉี่แมคเคอเรล
กอท.ฮล. 43A1580230355
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2020
ต้มยำแมคเคอเรล
กอท.ฮล. 43A1580220355
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2019
ต้มยำแมคเคอเรล
กอท.ฮล. 43A1580220355
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2020
เงาะในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 51A1580030347
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2019
เงาะในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 51A1580030347
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2020
แห้วในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 51A1580360760
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2019
แห้วในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 51A1580360760
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2020
ขนุนในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 51A1580430861
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2019
ขนุนในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 51A1580430861
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2020