แบรนด์ >> ธารา
ธารา
ชื่อแบรนด์ : ธารา
บริษัท : โรงน้ำแข็งเจริญสิน
ที่อยู่ 551/1 ถนนยะลา-วังพญา สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 95000
เบอร์โทร : 073-212931, 073-240399
เบอร์โทรสาร : 073-240790
น้ำดื่ม
กอท.ฮล. 90B3690450760
รับรองฮาลาลถึง 09/07/2020