แบรนด์ >> ณ ลักซ์
ณ ลักซ์
ชื่อแบรนด์ : ณ ลักซ์
บริษัท : บริษัท เฮโล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 555/62 หมู่ 4 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
เบอร์โทร : 086-070-8924, 061-4054249
เบอร์โทรสาร : 0-2408-2089
แบรนด์ภายใต้บริษัท
สับปะรดอบแห้ง
กอท.ฮล. 52I6810141061
รับรองฮาลาลถึง 07/10/2019
มะม่วงอบกรอบ
กอท.ฮล. 52I6810161061
รับรองฮาลาลถึง 07/10/2019
มะม่วงอบกรอบ
กอท.ฮล. 52I6810171061
รับรองฮาลาลถึง 07/10/2019
มะม่วงอบกรอบ
กอท.ฮล. 52I6810181061
รับรองฮาลาลถึง 07/10/2019
มะพร้าวอบกรอบ
กอท.ฮล. 52I6810151061
รับรองฮาลาลถึง 07/10/2019
มะพร้าวอบกรอบ
กอท.ฮล. 52I6810151061
รับรองฮาลาลถึง 07/10/2020