-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด
ที่อยู่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
แบรนด์ภายใต้บริษัท
รับรองกระบวนการจัดเก็บสินค้าตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 102I7410010961
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2019
รับรองกระบวนการจัดเก็บสินค้าตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 102I7410010961
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2020
รับรองกระบวนการจัดเก็บสินค้าตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 102I7410010961
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2021