แบรนด์ >> พราวนภัส
พราวนภัส
ชื่อแบรนด์ : พราวนภัส
บริษัท : บริษัท ไทย วาไรตี้ สแน็ค จำกัด
ที่อยู่ 74/24 ซอยรามคำแหง 180 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
แบรนด์ภายใต้บริษัท
เวเฟอร์แผ่นมะพร้าว
กอท.ฮล. 83I0140010761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
เวเฟอร์แผ่นมะพร้าว
กอท.ฮล. 83I0140010761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
เวเฟอร์แผ่นทุเรียน
กอท.ฮล. 83I0140020761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
เวเฟอร์แผ่นทุเรียน
กอท.ฮล. 83I0140020761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
เวเฟอร์แผ่นลิ้นจี่
กอท.ฮล. 83I0140030761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
เวเฟอร์แผ่นลิ้นจี่
กอท.ฮล. 83I0140030761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
เวเฟอร์แผ่นมะม่วง
กอท.ฮล. 83I0140040761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
เวเฟอร์แผ่นมะม่วง
กอท.ฮล. 83I0140040761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
เวเฟอร์แผ่นมังคุด
กอท.ฮล. 83I0140050761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
เวเฟอร์แผ่นมังคุด
กอท.ฮล. 83I0140050761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020