แบรนด์ >> พริกสด
พริกสด
ชื่อแบรนด์ : พริกสด
บริษัท : บริษัท โซวท่ง ซุ่นหลี อุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่ 85/3 หมู่ 2 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0
เบอร์โทร : 0-3267-1247
เบอร์โทรสาร : 0-3267-1248