แบรนด์ >> พรีมิโอ้
พรีมิโอ้
ชื่อแบรนด์ : พรีมิโอ้
บริษัท : บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนท่าน้ำตื้น-เขาปูน แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
เบอร์โทร : 034-910-510 #214
เบอร์โทรสาร : 034-910-0511