แบรนด์ >> พันวาซี
พันวาซี
ชื่อแบรนด์ : พันวาซี
บริษัท : บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ 2 ซอยเลิศนิมิตร ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร : 0-2549-5125 ต่อ 114
เบอร์โทรสาร : 0-2549-5126
เครื่องดื่มกลิ่นสับปะรดชนิดผง
กอท.ฮล. 91A7142250859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2019
เครื่องดื่มกลิ่นสับปะรดชนิดผง
กอท.ฮล. 91A7142250859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
เครื่องดื่มกลิ่นเลมอนชนิดผง
กอท.ฮล. 91A7142260859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2019
เครื่องดื่มกลิ่นเลมอนชนิดผง
กอท.ฮล. 91A7142260859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
เครื่องดื่มกลิ่นมะม่วงชนิดผง
กอท.ฮล. 91A7142270859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2019
เครื่องดื่มกลิ่นมะม่วงชนิดผง
กอท.ฮล. 91A7142270859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
เครื่องดื่มกลิ่นส้มชนิดผง
กอท.ฮล. 91A7142280859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2019
เครื่องดื่มกลิ่นส้มชนิดผง
กอท.ฮล. 91A7142280859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
เครื่องดื่มกลิ่นสตรอเบอร์รี่ชนิดผง
กอท.ฮล. 91A7142290859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2019
เครื่องดื่มกลิ่นสตรอเบอร์รี่ชนิดผง
กอท.ฮล. 91A7142290859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020