แบรนด์ >> Thai Food King
Thai Food King
ชื่อแบรนด์ : Thai Food King
บริษัท : บริษัท ไทยเวอลด์ อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต จำกัด
ที่อยู่ 2532 บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร : 032 - 206291
เบอร์โทรสาร : 032 - 206292
แบรนด์ภายใต้บริษัท
พริกแกงเขียว
กอท.ฮล. 76I2850070861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2019
พริกแกงเขียว
กอท.ฮล. 76I2850070861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
พริกแกงเขียว
กอท.ฮล. 76I2850070861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
พริกแกงมัสมั่น
กอท.ฮล. 76I2850080861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2019
พริกแกงมัสมั่น
กอท.ฮล. 76I2850080861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
พริกแกงมัสมั่น
กอท.ฮล. 76I2850080861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
พริกแกงพะแนง
กอท.ฮล. 76I2850090861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2019
พริกแกงพะแนง
กอท.ฮล. 76I2850090861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
พริกแกงพะแนง
กอท.ฮล. 76I2850090861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
พริกแกงแดง
กอท.ฮล. 76I2850100861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2019
พริกแกงแดง
กอท.ฮล. 76I2850100861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
พริกแกงแดง
กอท.ฮล. 76I2850100861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
พริกแกงกะหรี่
กอท.ฮล. 76I2850110861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2019
พริกแกงกะหรี่
กอท.ฮล. 76I2850110861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2020
พริกแกงกะหรี่
กอท.ฮล. 76I2850110861
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021