แบรนด์ >> พริกแกงลุงดิน
พริกแกงลุงดิน
ชื่อแบรนด์ : พริกแกงลุงดิน
บริษัท : พริกแกงลุงดิน
ที่อยู่ 18/1-3 ซอย 3 ถนนสุดบรรทัด ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี18000
เบอร์โทร : 088-780-5809
เบอร์โทรสาร : -
แบรนด์ภายใต้บริษัท
พริกแกงเผ็ด
กอท.ฮล. 76J7020010762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
พริกแกงเขียวหวาน
กอท.ฮล. 76J7020020762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
พริกแกงส้ม
กอท.ฮล. 76J7020030762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
พริกแกงมัสมั่น
กอท.ฮล. 76J7020040762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
พริกลาบ
กอท.ฮล. 76J7020050762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
พริกแกงคั่วกลิ้ง
กอท.ฮล. 76J7020060762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
พริกแกงเหลือง
กอท.ฮล. 76J7020070762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
พริกแกงพะแนง
กอท.ฮล. 76J7020080762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
พริกแกงหยาบป่า
กอท.ฮล. 76J7020090762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020