แบรนด์ >> Herb souiku chicken
Herb souiku chicken
ชื่อแบรนด์ : Herb souiku chicken
บริษัท : บริษัท NH FOOD จำกัด
ที่อยู่ Think Park Tower, 1-1 Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6013, Japan.0
เบอร์โทร : 086-9001275, 036-730240 ต่อ 123, 172
เบอร์โทรสาร : 036-730-245
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ
กอท.ฮล. 20F9740020762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
อก
กอท.ฮล. 20F9740030762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
น่อง
กอท.ฮล. 20F9740040762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 20F9740050762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20F9740060762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
ปีกและชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 20F9740070762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20F9740080762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20F9740090762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
มันไก่ / หนังไก่
กอท.ฮล. 20F9740100762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
เศษเนื้อ / เนื้อบด
กอท.ฮล. 20F9740110762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
คอและหัว
กอท.ฮล. 20F9740120762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20F9740130762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
ชิ้นส่วนอื่นๆ
กอท.ฮล. 20F9740150762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021