แบรนด์ >> เคลล็อกส์ ฮันนี่ แอนด์ นัต คอร์นเฟลกส์
เคลล็อกส์ ฮันนี่ แอนด์ นัต คอร์นเฟลกส์
ชื่อแบรนด์ : เคลล็อกส์ ฮันนี่ แอนด์ นัต คอร์นเฟลกส์
บริษัท : บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 60 หมู่ 4 ถนนยุทธศาสตร์ 331 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140
เบอร์โทร : 038 -927199 ext.7129
เบอร์โทรสาร : 038-927196
แบรนด์ภายใต้บริษัท