แบรนด์ >> ณ อรุณ
ณ อรุณ
ชื่อแบรนด์ : ณ อรุณ
บริษัท : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ ชั้น 23 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ 9/231-233 ถนนรามคำแหง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 02 - 7172898
เบอร์โทรสาร : 02 - 7172899
เครื่องดื่มช็อกโกแลตปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050280359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ชาเขียวนมปรุงสำเร็จชนิดผง กลิ่นแคนตาลูป
กอท.ฮล. 93E8050180359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ชาเขียวนมมัทฉะชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050240359
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ชานมชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050300359
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ชาดำเย็นปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050260359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ชาเขียวนมปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050170359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ชานมปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050230359
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง สูตรลาเต้
กอท.ฮล. 82E8050290359
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ชาเขียวนมมัทฉะชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050240359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ชาไทยปรุงสำเร็จชนิดผงรสมะนาว
กอท.ฮล. 93E8050220359
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ชานมปรุงสำเร็จชนิดผง สูตร 1
กอท.ฮล. 93E8050210359
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ชานมปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050230359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
โอเลี้ยงปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 95E8050200359
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ชาไทยปรุงสำเร็จชนิดผงรสมะนาว
กอท.ฮล. 93E8050220359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เครื่องดื่มช็อกโกแลตปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050280359
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ชาเขียวปรุงสำเร็จชนิดผงรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
กอท.ฮล. 93E8050430360
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ชาเขียวนมปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050170359
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ชานมปรุงสำเร็จชนิดผง สูตร 1
กอท.ฮล. 93E8050210359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ชาเขียวนมมัทฉะชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050420360
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
ชานมปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050300359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
โอเลี้ยงปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050200359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ชาดำเย็นปรุงสำเร็จชนิดผง
กอท.ฮล. 93E8050260359
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง สูตรลาเต้
กอท.ฮล. 93E8050290359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ชาขาวนมปรุงสำเร็จชนิดผง กลิ่นสละ
กอท.ฮล. 93E8050190359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ชาเขียวปรุงสำเร็จชนิดผง สูตรมัทฉะลาเต้
กอท.ฮล. 93E8050250359
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
กาแฟลาเต้ปรุงสำเร็จชนิดผงสูตร 1
กอท.ฮล. 93E8050380360
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2020
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมกาแฟไมโครกราวด์ สูตรลาเต้
กอท.ฮล. 94E8050530662
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมกาแฟไมโครกราวด์ สูตรเอสเปรสโซ่
กอท.ฮล. 94E8050520662
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
กาแฟดำปรุงสำเร็จชนิดผงผสมกาแฟไมโครกราวด์
กอท.ฮล. 94E8050510662
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020