แบรนด์ >> ณ อรุณ
ณ อรุณ
ชื่อแบรนด์ : ณ อรุณ
บริษัท : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ ชั้น 23 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ 9/231-233 ถนนรามคำแหง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 02 - 7172898
เบอร์โทรสาร : 02 - 7172899
ชาเขียวนมปรุงสำเร็จชนิดผง กลิ่นแคนตาลูป
กอท.ฮล. 93E8050180359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ชาขาวนมปรุงสำเร็จชนิดผง กลิ่นสละ
กอท.ฮล. 93E8050190359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
กาแฟดำปรุงสำเร็จชนิดผงผสมกาแฟไมโครกราวด์
กอท.ฮล. 94E8050510662
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมกาแฟไมโครกราวด์ สูตรเอสเปรสโซ่
กอท.ฮล. 94E8050520662
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมกาแฟไมโครกราวด์ สูตรลาเต้
กอท.ฮล. 94E8050530662
รับรองฮาลาลถึง 20/06/2020