แบรนด์ >> พัชรี
พัชรี
ชื่อแบรนด์ : พัชรี
บริษัท : บริษัท พีเอ็นพี กรุ๊พ 1985 (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 799/51 ซอยลาดพร้าว 80 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร : 085-2199954
อาเรย่าแคปซูล
กอท.ฮล. 12C1710060456
รับรองฮาลาลถึง 31/03/2018
อาเรย่าแคปซูล
กอท.ฮล. 12C1710060456
รับรองฮาลาลถึง 31/03/2020
ยาสมุนไพร ชนิดแคปซูล
กอท.ฮล. 12C1710220456
รับรองฮาลาลถึง 31/03/2018
ยาสมุนไพร ชนิดแคปซูล
กอท.ฮล. 12C1710220456
รับรองฮาลาลถึง 31/03/2020