แบรนด์ >> พันล้าน
พันล้าน
ชื่อแบรนด์ : พันล้าน
บริษัท : บริษัท์ บิลเลี่ยน ไทยสแน็คส์ จำกัด
ที่อยู่ 141/1 หมู่ 2 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230
เบอร์โทร : 055-418338 , 087-3143064
เบอร์โทรสาร : 055-418318
แบรนด์ภายใต้บริษัท
กล้วยฉาบงาดำ
กอท.ฮล. 52J6540010762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
กล้วยฉาบสาหร่ายสไปซี่
กอท.ฮล. 52J6540020762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
กล้วยฉาบหม่าล่า
กอท.ฮล. 52J6540030762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020