แบรนด์ >> แมกโนเลีย
แมกโนเลีย
ชื่อแบรนด์ : แมกโนเลีย
บริษัท : บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 26 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร : 032-366367-8
เบอร์โทรสาร : 032-366369
น้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 603610091244
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2019
น้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 603610091244
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
น้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 603610091244
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
แมกโนเลีย โยเกิร์ต
กอท.ฮล. 603610880762
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
แมกโนเลีย โยเกิร์ต
กอท.ฮล. 603610880762
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021