แบรนด์ >> ธรรม
ธรรม
ชื่อแบรนด์ : ธรรม
บริษัท : บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด จำกัด
ที่อยู่ 58 หมู่ 10 ถนนพระราม 2 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : 096-825-6888
เบอร์โทรสาร : 034-885-204
แบรนด์ภายใต้บริษัท
มะม่วงอบแห้ง
กอท.ฮล. 52I0260070761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
มะพร้าวอบกรอบ
กอท.ฮล. 52I0260080761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
มะม่วงอบแห้ง
กอท.ฮล. 52I0260090761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ
กอท.ฮล. 52I0260100761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020