-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทร : 0-2332 8040-9
เบอร์โทรสาร : 0-2331 6891
คลังสินค้า
กอท.ฮล. 102C4495590562
รับรองฮาลาลถึง 27/05/2020
คลังสินค้า
กอท.ฮล. 102C4495590562
รับรองฮาลาลถึง 27/05/2021