แบรนด์ >> เฮลโล เอ้ก
เฮลโล เอ้ก
ชื่อแบรนด์ : เฮลโล เอ้ก
บริษัท : บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 8 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130
ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์
กอท.ฮล. 26B1190560563
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2021