แบรนด์ >> อีส
อีส
ชื่อแบรนด์ : อีส
บริษัท : บริษัท ผลิตน้ำดื่ม ศรีชนะชล
ที่อยู่ 71 หมู่ 11 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67180
เบอร์โทร : 095-8785993
แบรนด์ภายใต้บริษัท
น้ำแร่ธรรมชาติ 100%
กอท.ฮล. 90H5620010361
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2019
น้ำแร่ธรรมชาติ 100%
กอท.ฮล. 90H5620010361
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2020