แบรนด์ >> โรงพยาบาลรือเสาะ
โรงพยาบาลรือเสาะ
ชื่อแบรนด์ : โรงพยาบาลรือเสาะ
บริษัท : โรงพยาบาลรือเสาะ
ที่อยู่ เลขที่ 184/5 หมู่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 96150
เบอร์โทร : 073-571158
เบอร์โทรสาร : 073-571296
แบรนด์ภายใต้บริษัท