แบรนด์ >> ณัทริต้า
ณัทริต้า
ชื่อแบรนด์ : ณัทริต้า
บริษัท : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ ส.ภ.ต. ปลายบาง
ที่อยู่ 167/1 หมู่ 1 ซ. วัดศรีประวัติ ถ. บางกรวย-จงถนอม ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 11130
เบอร์โทร : 08-1925-6267
เบอร์โทรสาร : 0-2903-9696
ถั่วลิสงอบ รสสยาม
กอท.ฮล. 86A1940250660
รับรองฮาลาลถึง 14/09/2019
ถั่วลิสงอบ รสสยาม
กอท.ฮล. 86A1940250660
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ถั่วลิสงอบ รสบางกอก
กอท.ฮล. 86A1940270660
รับรองฮาลาลถึง 14/09/2019
ถั่วลิสงอบ รสบางกอก
กอท.ฮล. 86A1940270660
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ถั่วลิสงอบรสต้มยำ
กอท.ฮล. 86A1940230660
รับรองฮาลาลถึง 14/09/2019
ถั่วลิสงอบรสต้มยำ
กอท.ฮล. 86A1940230660
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020