แบรนด์ >> พั้งค์กี้
พั้งค์กี้
ชื่อแบรนด์ : พั้งค์กี้
บริษัท : บริษัท เจลโล ฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่ 6 ซอยมาเจริญ 1 แยก 3-2 หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร : 0-2420-0260
เบอร์โทรสาร : 0-2812-4774
น้ำส้ม    25%
กอท.ฮล. 916520070545
รับรองฮาลาลถึง 15/04/2020
น้ำส้ม    25%
กอท.ฮล. 916520070545
รับรองฮาลาลถึง 15/04/2020