แบรนด์ >> พ่อครัว
พ่อครัว
ชื่อแบรนด์ : พ่อครัว
บริษัท : บริษัท สยามเปเชียลไรซ์ จำกัด
ที่อยู่ 88/1 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 0
เบอร์โทร : 0-2707-9981-3
เบอร์โทรสาร : 0-2338-1629
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ข้าวสาร
กอท.ฮล. 55B5580010453
รับรองฮาลาลถึง 22/04/2013