แบรนด์ >> ธกส.
ธกส.
ชื่อแบรนด์ : ธกส.
บริษัท : บริษัท เพชรน้ำใส จำกัด
ที่อยู่ 95/1 ถนนสถานีวิทยุ-โต๊ะปาแก๊ะ หมู่ 1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา วังพญา รามัน ยะลา 0
เบอร์โทร : 089-462-7077