แบรนด์ >> ธกส.
ธกส.
ชื่อแบรนด์ : ธกส.
บริษัท : บริษัท เพชรน้ำใส จำกัด
ที่อยู่ 16 ซอย 3 ถนนเทศบาล 6 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
เบอร์โทร : 089-462-7077
น้ำแร่ธรรมชาติ
กอท.ฮล. 90B7910050359
รับรองฮาลาลถึง 24/08/2018
น้ำแร่ธรรมชาติ
กอท.ฮล. 90B7910050359
รับรองฮาลาลถึง 29/06/2020