แบรนด์ >> พริกรวย
พริกรวย
ชื่อแบรนด์ : พริกรวย
บริษัท : พริกรวย
ที่อยู่ 146/1 หมู่ 6 วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0
เบอร์โทร : 085-0666800
เบอร์โทรสาร : 056-704556
แบรนด์ภายใต้บริษัท
น้ำจิ้มสุกี้
กอท.ฮล. 78B7680011253
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2013
น้ำย่างเกาหลี
กอท.ฮล. 78B7680021253
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2013
น้ำจิ้มไก่
กอท.ฮล. 78B7680031253
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2013
ซอสพริก
กอท.ฮล. 70B7680041253
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2013
ซอสหอย
กอท.ฮล. 73B7680051253
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2013