แบรนด์ >> ณฎา คั่วกลิ้งไตปลา ณิฎา กุ้งหวาน
ณฎา คั่วกลิ้งไตปลา  ณิฎา  กุ้งหวาน
ชื่อแบรนด์ : ณฎา คั่วกลิ้งไตปลา ณิฎา กุ้งหวาน
บริษัท : ณฎา คั่วกลิ้งไตปลา ณิฎา กุ้งหวาน
ที่อยู่ 110/1 หมู่ 7 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทร : 081-5360506
แบรนด์ภายใต้บริษัท