แบรนด์ >> ปาร์ตี้ แดรี่
ปาร์ตี้ แดรี่
ชื่อแบรนด์ : ปาร์ตี้ แดรี่
บริษัท : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ 225/10 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570
เบอร์โทร : 02-313-1001
เบอร์โทรสาร : 0-23131031