แบรนด์ >> พัชรี ไข่เป็ด
พัชรี ไข่เป็ด
ชื่อแบรนด์ : พัชรี ไข่เป็ด
บริษัท : บริษัท พัชรี ไข่เป็ด จำกัด
ที่อยู่ 12/3 หมู่ 4 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150
เบอร์โทร : 036-510577 , 096-8236626
แบรนด์ภายใต้บริษัท