แบรนด์ >> คุ้มขันโตก
คุ้มขันโตก
ชื่อแบรนด์ : คุ้มขันโตก
บริษัท : บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จำกัด
ที่อยู่ 291 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทร : 098-749-2947,053-304121-3 #141
เบอร์โทรสาร : 053-260504
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100C1420010255
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2019
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100C1420010255
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100C1420010255
รับรองฮาลาลถึง 08/04/2021