แบรนด์ >> ธาม
ธาม
ชื่อแบรนด์ : ธาม
บริษัท : บริษัท ธาม รอยัล เพสทรี้ จำกัด
ที่อยู่ 1131 หมู่ 1 ถนนสนามบิน - ลพบุรีราเมศวร์ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110
เบอร์โทร : 074 - 335824
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ขนมชั้น
กอท.ฮล. 83J3930010362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมหม้อแกง
กอท.ฮล. 83J3930020362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมเปี๊ยะจักรพัรรดิ์
กอท.ฮล. 83J3930030362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมถาร์ดถั่ว
กอท.ฮล. 83J3930040362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
วุ้นหอมลูกตาลอ่อน
กอท.ฮล. 53J3930050362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน
กอท.ฮล. 53J3930060362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
วุ้นขนุน
กอท.ฮล. 53J3930070362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมปังเนื้อนุ่ม
กอท.ฮล. 83J3930080362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมเค้กกล้วยหอม
กอท.ฮล. 83J3930090362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมชิฟฟ่อนครีมมะพร้าว
กอท.ฮล. 83J3930100362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมเค้กฟอยทอง
กอท.ฮล. 83J3930110362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมชิฟฟ่อนใบเตยมะพร้าวอ่อน
กอท.ฮล. 83J3930120362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมเค้กเผือก
กอท.ฮล. 83J3930130362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมเค้กชิฟฟ่อนใบเตยมะพร้าวอ่อน
กอท.ฮล. 83J3930140362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
มะม่วงแช่อิ่ม
กอท.ฮล. 52J3930150362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมลูกหยีทรงเครื่อง
กอท.ฮล. 52J3930160362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ลูกหยีกวน
กอท.ฮล. 52J3930170362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมทองม้วนสด
กอท.ฮล. 83J3930180362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมบราวนี้
กอท.ฮล. 83J3930190362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ขนมปั้นขลิบใส้ปลา
กอท.ฮล. 83J3390200362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
กล้วยฉาบ
กอท.ฮล. 52J3930210362
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020