แบรนด์ >> โฮชิ
โฮชิ
ชื่อแบรนด์ : โฮชิ
บริษัท : บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่ 224 หมู่ 9 บ้านร่องนอด เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
เบอร์โทร : 053-952256-7
เบอร์โทรสาร : 053-952136
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ HCF
บ๊วยแผ่นปรุงรส
กอท.ฮล. 52C8420060561
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2020
บ๊วยแผ่นปรุงรส
กอท.ฮล. 52C8420060561
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2019
บ๊วยแผ่นปรุงรส
กอท.ฮล. 52C8420060561
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2021
บ๊วยปรุงรสไร้เมล็ด
กอท.ฮล. 52C8420070561
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2020
บ๊วยปรุงรสไร้เมล็ด
กอท.ฮล. 52C8420070561
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2019
บ๊วยปรุงรสไร้เมล็ด
กอท.ฮล. 52C8420070561
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2021
กระเจี๊ยบปรุงรส
กอท.ฮล. 52C8420080561
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2020
กระเจี๊ยบปรุงรส
กอท.ฮล. 52C8420080561
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2019
กระเจี๊ยบปรุงรส
กอท.ฮล. 52C8420080561
รับรองฮาลาลถึง 26/05/2021