แบรนด์ >> เตอร์บิลัง
เตอร์บิลัง
ชื่อแบรนด์ : เตอร์บิลัง
บริษัท : กลุ่มเตอร์บิลัง
ที่อยู่ 254 หมู่ 2 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 91000
เบอร์โทร : 082-2652157
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100B8200010354
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2018
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100B8200010354
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
โรตีแช่แข็ง
กอท.ฮล. 83B8200020962
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019
โรตีซอราย
กอท.ฮล. 83B8200030962
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019
กาแฟพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 94B8200040962
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019
ชาพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 93B8200050962
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019
เครื่องผงข้าวหมก
กอท.ฮล. 75B8200060962
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019
เครื่องแกงตอแมะ
กอท.ฮล. 75B8200070962
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019
เครื่องแกงกุรม่า
กอท.ฮล. 75B8200080962
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019