แบรนด์ >> สายใจ
สายใจ
ชื่อแบรนด์ : สายใจ
บริษัท : ร้านเค้กสายใจ
ที่อยู่ 119 หมู่ 7 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170
เบอร์โทร : 075-299873, 089-2525815
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ขนมตุ๊บตั๊บ
กอท.ฮล. 83A8120050252
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
ขนมตุ๊บตั๊บ
กอท.ฮล. 83A8120050252
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
พายสับปะรด
กอท.ฮล. 83A8120060252
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
พายสับปะรด
กอท.ฮล. 83A8120060252
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
ขนมเปี๊ยะ
กอท.ฮล. 83A8120070252
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
ขนมเปี๊ยะ
กอท.ฮล. 83A8120070252
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
ขนมไหว้พระจันทร์
กอท.ฮล. 83A8120080252
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
ขนมไหว้พระจันทร์
กอท.ฮล. 83A8120080252
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กมะพร้าว
กอท.ฮล. 83A8120090356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กมะพร้าว
กอท.ฮล. 83A8120090356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กนมสด
กอท.ฮล. 83A8120100356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กนมสด
กอท.ฮล. 83A8120100356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กช็อกโกแล็ต
กอท.ฮล. 83A8120110356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กช็อกโกแล็ต
กอท.ฮล. 83A8120110356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กกล้วยหอม
กอท.ฮล. 83A8120120356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กกล้วยหอม
กอท.ฮล. 83A8120120356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กเผือก
กอท.ฮล. 83A8120130356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กเผือก
กอท.ฮล. 83A8120130356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กผลไม้รวมพิเศษ
กอท.ฮล. 83A8120140356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กผลไม้รวมพิเศษ
กอท.ฮล. 83A8120140356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กสามรส
กอท.ฮล. 83A8120150356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กสามรส
กอท.ฮล. 83A8120150356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กสี่รส
กอท.ฮล. 83A8120160356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กสี่รส
กอท.ฮล. 83A8120160356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กใบเตย
กอท.ฮล. 83A8120170356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กใบเตย
กอท.ฮล. 83A8120170356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กกาแฟ
กอท.ฮล. 83A8120180356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กกาแฟ
กอท.ฮล. 83A8120180356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กรสส้ม
กอท.ฮล. 83A8120190356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กรสส้ม
กอท.ฮล. 83A8120190356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กฝอยทอง
กอท.ฮล. 83A8120200356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กฝอยทอง
กอท.ฮล. 83A8120200356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กโรลใบเตย
กอท.ฮล. 83A8120210356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กโรลใบเตย
กอท.ฮล. 83A8120210356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กโรลกาแฟ
กอท.ฮล. 83A8120220356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กโรลกาแฟ
กอท.ฮล. 83A8120220356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กโรลส้ม
กอท.ฮล. 83A8120230356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กโรลส้ม
กอท.ฮล. 83A8120230356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
เค้กโรลมะพร้าว
กอท.ฮล. 83A8120240356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2020
เค้กโรลมะพร้าว
กอท.ฮล. 83A8120240356
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: