แบรนด์ >> Natcha
Natcha
ชื่อแบรนด์ : Natcha
บริษัท : บริษัท เค.ซี. ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
ที่อยู่ 49 หมู่ 5 นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120
เบอร์โทร : 056-917441
เบอร์โทรสาร : 056-917442
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ ICE
ชื่อแบรนด์ JAN
มะขามแช่อิ่มอบน้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 52J4270130562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามแช่อิ่มอบน้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 52J4270130562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามแก้ว
กอท.ฮล. 52J4270150562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามแก้ว
กอท.ฮล. 52J4270150562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามหวานอบแบบฝัก
กอท.ฮล. 52J4270160562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามหวานอบแบบฝัก
กอท.ฮล. 52J4270160562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามฝักหวาน  ตรา Rada
กอท.ฮล. 52C6520030656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามเปรี้ยวอัดก้อน
กอท.ฮล. 52J4270010562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามเปรี้ยวอัดก้อน
กอท.ฮล. 52J4270010562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามเปรี้ยวหวานคลุกรสเผ็ด
กอท.ฮล. 52J4270030562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามเปรี้ยวหวานคลุกรสเผ็ด
กอท.ฮล. 52J4270030562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามเปรี้ยวหวานคลุก
กอท.ฮล. 52J4270040562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามเปรี้ยวหวานคลุก
กอท.ฮล. 52J4270040562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามเปรี้ยวหวานคลุกรสบ๊วย
กอท.ฮล. 52J4270050562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามเปรี้ยวหวานคลุกรสบ๊วย
กอท.ฮล. 52J4270050562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามหวานอบแห้ง
กอท.ฮล. 52J4270060562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามหวานอบแห้ง
กอท.ฮล. 52J4270060562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามหยีรสหวาน
กอท.ฮล. 52J4270070562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามหยีรสหวาน
กอท.ฮล. 52J4270070562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามหยีรสหวานอบน้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 52J4270080562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามหยีรสหวานอบน้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 52J4270080562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามหยีรสบ๊วย
กอท.ฮล. 52J4270090562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามหยีรสบ๊วย
กอท.ฮล. 52J4270090562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามหยีรสเผ็ด
กอท.ฮล. 52J4270100562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามหยีรสเผ็ด
กอท.ฮล. 52J4270100562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามหยีคลุกไอซิ่ง
กอท.ฮล. 52J4270110562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามหยีคลุกไอซิ่ง
กอท.ฮล. 52J4270110562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021