แบรนด์ >> Natcha
Natcha
ชื่อแบรนด์ : Natcha
บริษัท : บริษัท เค.ซี. ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
ที่อยู่ 49 หมู่ 5 นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120
เบอร์โทร : 056-917441
เบอร์โทรสาร : 056-917442
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ ICE
ชื่อแบรนด์ JAN
มะขามฝักเปรี้ยว  ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520040656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามคลุกน้ำตาลรสเผ็ด (มีเมล็ด) ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520060656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามคลุกน้ำตาลรสเผ็ด (ไม่มีเมล็ด) ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520070656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามคลุกน้ำตาลรสไม่เผ็ด (มีเมล็ด) ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520080656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามคลุกน้ำตาลรสไม่เผ็ด (ไม่มีเมล็ด) ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520090656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามคลุกรสบ๊วย (มีเมล็ด) ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520100656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามคลุกรสบ๊วย (ไม่มีเมล็ด) ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520110656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามอบแห้งธรรมชาด ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520130656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามเปรี้ยวอัดก้อน (ไม่มีเมล็ด) ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520150656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามเปรี้ยวน้ำเกลือ ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520160656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามแช่อิ่มน้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 52J4270140562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามแช่อิ่มน้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 52J4270140562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามอบแบบฝัก
กอท.ฮล. 52J4270170562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามอบแบบฝัก
กอท.ฮล. 52J4270170562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021
มะขามฝักหวาน ตรา Natcha
กอท.ฮล. 52C6520010656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มะขามจี๊ดจ๊าด
กอท.ฮล. 52J4270120562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2020
มะขามจี๊ดจ๊าด
กอท.ฮล. 52J4270120562
รับรองฮาลาลถึง 19/05/2021