แบรนด์ >> สามแม่ครัว
สามแม่ครัว
ชื่อแบรนด์ : สามแม่ครัว
บริษัท : บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ 1547/22-26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 022-519454
เบอร์โทรสาร : 022-512467
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ปลาแมกเคอเรลราดพริก
กอท.ฮล. 436620050954
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ปลาแมกเคอเรลราดพริก
กอท.ฮล. 436620050954
รับรองฮาลาลถึง 15/07/2021
ฉู่ฉี่ปลาแมคเคอเรล
กอท.ฮล. 436620060955
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ฉู่ฉี่ปลาแมคเคอเรล
กอท.ฮล. 436620060955
รับรองฮาลาลถึง 15/07/2021
มัสมั่นปลาซาบะ
กอท.ฮล. 436620070955
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มัสมั่นปลาซาบะ
กอท.ฮล. 436620070955
รับรองฮาลาลถึง 15/07/2021