แบรนด์ >> ณ ไฑ
ณ ไฑ
ชื่อแบรนด์ : ณ ไฑ
บริษัท : บริษัท บลู เอ็มไพร์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 344 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ณ ไฑ ชาวเว่อร์ เจล
กอท.ฮล. 13J2370010462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ณ ไฑ เฮอร์บัล เอสเซ้นส์
กอท.ฮล. 13J2370030462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ณ ไฑ บอดี้ โลชั่น
กอท.ฮล. 13J2370020462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020