แบรนด์ >> ชีวา
ชีวา
ชื่อแบรนด์ : ชีวา
บริษัท : บริษัท อีสท์เอเซียโปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ 25/103 หมู่ 6 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 73220
แบรนด์ภายใต้บริษัท
เห็ดหอมแห้ง (ขนาด 100,500 กรัม)
กอท.ฮล. 51J4710010662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2020
เห็ดหอมแห้ง (ขนาด 100,500 กรัม)
กอท.ฮล. 51J4710010662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2021
เห็ดหอมแห้ง ขนาด 12 กรัม
กอท.ฮล. 51J4710020662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2020
เห็ดหอมแห้ง ขนาด 12 กรัม
กอท.ฮล. 51J4710020662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2021