-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท พรีมาแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 111/888 หมู่ 5 ถนนเทอดพระเกียรติ วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130
เบอร์โทร : 062-4460055, 0-2886-3956 ต่อ 119
เบอร์โทรสาร : 0-2883-6868
แบรนด์ภายใต้บริษัท
Gluta Plus Vit.C Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750281060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Gluta Plus Vit.C Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750281060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
Gluta-Pink Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750291060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Gluta-Pink Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750291060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
Gluta Viva Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750301060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Gluta Viva Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750301060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
Gluta-One Dietary Supplement Proudct
กอท.ฮล. 10G9750311060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Gluta-One Dietary Supplement Proudct
กอท.ฮล. 10G9750311060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
Garcinia (Dietary Supplement Product)
กอท.ฮล. 10G9750321060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Garcinia (Dietary Supplement Product)
กอท.ฮล. 10G9750321060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
L-Carnitine-S Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750331060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
L-Carnitine-S Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750331060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
White Bean (White Kidney Bean Extract Powder) (Dietary Supplement Product)
กอท.ฮล. 10G9750341060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
White Bean (White Kidney Bean Extract Powder) (Dietary Supplement Product)
กอท.ฮล. 10G9750341060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
Konjac (Konjac Extract Powder) (Dietary Supplement Product)
กอท.ฮล. 10G9750351060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Konjac (Konjac Extract Powder) (Dietary Supplement Product)
กอท.ฮล. 10G9750351060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
Phyta Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750361060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Phyta Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750361060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
CLA Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750371060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
CLA Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750371060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
WKB Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750381060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
WKB Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750381060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
S.SIM Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750391060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
S.SIM Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750391060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
Chitosan Mix Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750401060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Chitosan Mix Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750401060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
CLA Plus Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750411060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
CLA Plus Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750411060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
KC Mannan Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750421060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
KC Mannan Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750421060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
Garcela Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750431060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Garcela Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750431060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
Intra Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750441060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Intra Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750441060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
Q10 Mix Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750261062
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Q10 Mix Dietary Supplement Product
กอท.ฮล. 10G9750261062
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020
Apple+Tomato Mix (L-Glutathione Apple Extract Powder Tomato Extract Powder, Ascorbic Acid, Pine Bark Extract,Coenzyme Q10, D-Alpha-Rocopheryl Acid Succinate Dietary Supplement Product)
กอท.ฮล. 10G9750271060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2019
Apple+Tomato Mix (L-Glutathione Apple Extract Powder Tomato Extract Powder, Ascorbic Acid, Pine Bark Extract,Coenzyme Q10, D-Alpha-Rocopheryl Acid Succinate Dietary Supplement Product)
กอท.ฮล. 10G9750271060
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2020